M57

DFK21, Zeiss Refraktor 200/3000, TS 0,5x Reducer, 60x32s, Registax, Gimp